Podmioty uprawnione do sprzedaży internetowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC muszą spełniać obowiązki, o których mowa w art. 104 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE.

Nasz sklep działa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w związku z tym możemy zaoferować sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych OTC (bez recepty) dostępnych w detalicznej sprzedaży dla sklepów zoologicznych.

Leki bez recepty dostępne są w sprzedaży wysyłkowej z pewnym zastrzeżeniami:

Jako podmiot detaliczny nie prowadzimy hurtowej sprzedaży leków weterynaryjnych OTC.

Leki weterynaryjne nie podlegają zwrotom – zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne.

Stosując leki weterynaryjne zawsze zapoznaj się z aktualną ulotką.

https://pasze.wetgiw.gov.pl/otc/demo/index.php?jezyk=1

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Adres : ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

E-mail : sekretariat@katowice.wiw.gov.pl

32 42-88-601 - Sekretariat

https://katowice.wiw.gov.pl